حساب کاربری | عضویت
امروز: ۱۳۹۶ دوشنبه ۷ اسفند حضور جناب آقای دکتر کامران رضا یزدی، استاد محترم دانشگاه تهران در غرفه شرکت زرین خاک قاین
جناب آقای دکتر کامران رضا یزدی، استاد محترم گروه علوم دامی دانشگاه تهران، در غرفه شرکت زرین خاک قاین حضور یافتند و در خصوص کیفیت و توسعه محصولات ، کارشناسان این شرکت را از نظرات ارزشمند خود بهره مند نمودند.